Reklamační podmínky

 • Povinnosti kupujícího
   
  • V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty a PPL s.r.o. je nutné, aby kupující zboží zkontroloval, předpřevzetím od dopravce. Pokud zboží evidentně vykazuje vady způsobené přepravou, je kupující povinen zboží nepřevzít a neprodleně informovat prodejce. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel. Podpis zákazníka na přepravním nebo dopravním listě dopravce je souhlas s převzetím zboží, současně zákazník podpisem potvrzuje, že zboží bylo předáno nepoškozeno.
    
  • Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
    
   • Na e-mailovou adresu provozovatele info@coolbuddy.cz
   • Poštou na adresu provozovatele (sklad, expedice) EAGLE39 s.r.o, M.Mikuláše 747, 569 43 Jevíčko
   • Osobním doručením
     
  • Kupující je povinen:
    
   • Dodat prodejci podrobný popis závady (o jaké vady se jedná a jak se projevují, případně jak vznikly),
    doporučujeme vyplnit reklamační formulář a postupovat dle našeho návod
   • Doložit doklad o vlastnictví zboží - originál nebo kopií faktury nebo kupního dokladu
     
 • Povinnosti prodávajícího
   
  • Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.
    
  • Oprávněná reklamace bude řešena, výměnou zboží za nové nepoškozené, vrácením zaplacené kupní ceny na číslo účtu kupujícího, nebo opravou. Vrácení zaplacené kupní ceny musí být maximálně do 14 dnů od doručení odvolání od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na pozdržení platby za reklamované zboží z důvodů neobdržení zásilky s vráceným zbožím.
    
  • V případě neoprávněné reklamace hradí kupující veškeré náklady (doporučujeme reklamaci předem konzultovat telefonicky +420 606 702 186 nebo e-mailem na info@coolbuddy.cz)
    
 • Všeobecná ustanovení
   
  • Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím obchodu www.coolbuddy.cz se vztahuje 24 měsíční záruka.
    
  • Náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodejci hradí kupující. Při zjištění oprávněné reklamace z důvodů závady zaviněné tímto internetovým obchodem se prodávající zavazuje o dodatečném uhrazení nákladů na dopravu. Celkovou cena nákladů na přepravu dodaného zboží je prodávající povinen zaslat kupujícímu na číslo účtu, které kupující sdělí prodávajícímu. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.
    
  • Reklamace nebude uznána:
    
   • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
   • udána závada, která se neprojeví
   • kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace
   • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
   • zboží bylo poškozeno živly
     
  • V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti (kupující není spotřebitel dle Občanského zákoníku) se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanoveních zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
    

 V Praze dne 1.ledna 2015

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.